Miejsce: Regulamin
Opis: ponizej...

§1 Wprowadzenie

Niniejszy regulamin jest zbiorem praw i zasad ściśle obowiązujących w świecie gry Crimson Creation. Niestosowanie się do niego grozi zablokowaniem dostępu do gry.


§2 Cele i płatności

1. CCrpg ma służyć graczom do zabawy, zrelaksowania się po ciężkim dniu pracy etc. Chora rywalizacja nie jest tu wskazana :)

2. Gra w CCrpg jest bezpłatna, wymagana jest jedynie rejestracja i przestrzeganie regulaminu.

3. Odpłatne jest jedynie korzystanie z niektórych usług, dodatkowych opcji, krain etc. Płatność odbywa się poprzez przelew lub via sms.

4. Właściciele gry nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i problemy związane z płatnościami wynikłe po stronie operatora telefonii lub firmę Allpay.pl, wszelkie reklamacje odnośnie braku kodu powinny zostać rozpatrzone przez Allpay.pl.

5. Kody zakupione przelewem lub smsem, zostają przez gracza wymienione na 'kredyty'.

6. Użytkownik zakupuje możliwość uzyskania dostępu do dodatkowych możliwości gry.

7. W przypadku wystąpienia błędu związanego z 'kredytami', administracja po rozpatrzeniu sprawy - i jeżeli uzna to za stosowne - zwróci punkty kredytowe użytkownikowi. Administracja dołoży wszelkich starań aby zapobiec pojawianiu się jakichkolwiek błędów związanych z płatnościami.

8. Wszelkie próby uzyskania kodów / kredytów w sposób nielegalny, może zostać uznane za próbę włamania, a wiec zostanie zgłoszone na policję. Użytkownik straci również możliwość dalszej gry.

9. Punkty 'kredytowe' są przypisane do danego konta, niema możliwości przesłania ich na inne konto.

10. Liczba punktów kredytowych zakupionych poprzez sms / przelew, jest zależna od typu usługi. Obowiązuje przelicznik w momencie wysłania smsa/przelewu. Podany jest na stronie z formularzem zamiany Kodu -> kredyty.

11. Administracja nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany kod.

12. Płatności via sms są obsługiwane na terenie polski. Przelewy na terenie całego świata - zależy od typu transakcji.

13. Płatności SMS oraz przelewy są obsługiwane przez Allpay.pl.

14. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ukarania gracza (w obrębie świata gry), poprzez zablokowania dostępu do gry, zdegradowanie postaci etc, niezależnie od ilości zakupionych kredytów. Gracz przyjmuje do wiadomości, iż fakt zakupu kredytów nie powoduje objęcia go immunitetem nietykalności - jest traktowany na równi z pozostałymi graczami.

15. Handel postaciami, przedmiotami lub innymi rzeczami związanymi ściśle ze światem Crimson Creation poza grą jest zabronione. W przypadku wykrycia usuwane jest konto sprzedającego i kupującego. Dotyczy to między innymi aukcji na allegro.

16. Zabrania się 'prania pieniędzy' w butiku lub w jakikolwiek inny sposob uzyskiwania większej ilości pieniędzy z kodów/kredytów niż ich nominalna wartość (pomijając uczciwe wymiany pomiędzy graczami).


§3 Gracze

1. W grze mogą uczestniczyć wszystkie osoby prawne (zarejestrowane), zarówno z Polski jak i zagranicy, uczestniczący w życiu gry na własną odpowiedzialność.

2. Gracze są w świecie gry podstawową jednostką. Dlatego wymagane jest:

 • Przestrzeganie zasad netykiety, nie obrażanie się na wzajem;

 • przestrzeganie polskiego prawa;

 • przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Administratorzy gry nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane na stronie użytkownika, jednak informacje w jakikolwiek sposób łamiące polskie prawo będą usuwane.

4. Gracz ma prawo w każdej chwili zmienić informacje zawarte na swojej stronie w profilu.

5. Gracz zobowiązuje się do unikania błędów ortograficznych i pisania zgodnie z normami języka polskiego. Osoby, które będą popełniać notoryczne błędy pomimo ostrzeżeń, mogą zostać ukarane.

6. Jeżeli gracz zostanie zbanowany nie wolno mu zakładać dodatkowych kont w stylu: za_co_mnie_zbanowano, nick_zbanowany itp. Kontakt gracza z administracją możliwy jest tylko przez Gadu-gadu lub drogą mailową. Zakładanie takich kont może zostać dodatkowo ukarane w przypadku odbanowania konta.

7. Gracz zobowiązuje się do nie używania wulgarnych nicków, obrażających innych, podszywania pod innych.

8. Gracz zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo własnego konta, a więc stosowanie skomplikowanych haseł, nie przekazywanie hasła osobom trzecim. W przypadku włamań na konto, spowodowanego zaniedbaniem bezpieczeństwa przez użytkownika, administratorzy postarają się pomóc w miarę mozliwości. Jednak niesą do tej pomocy zobowiązani.

9. Konto gracza, na które niebyło logowań przez 30 dni, zostanie usunięte. W wyjątkowych sytuacjach, gracz po zwróceniu się do Administracji, może odzyskać usunięte konto.

10. Gracz zobowiazuje się do nie propagowania innych gier typu BBRPG/MMORPG.

11. Gracz zobowiazuje się do nie podnoszenia w sztuczny sposób pozycji butików na liscie poprzez czynności takie jak: sprzedaż itemów za cene zawyżoną, sprzedaż itemów za ceny zaniżone, sprzedawanie 'złomu'.

12. Gracz zobowiazuje się do dokonywania transakcji międzyświatowych wyłącznie przez Urząd Celny.

13. Gracz zobowiazuje się do nie handlowania między innymi grami.

14. Gracz zobowiazuje się do przestrzegania zasad fair play. Za nie stosowanie się do tych zasad, gracz może otrzymać kare stosowną do przewinienia.

15. Gracz zobowiazuje się do nie ustawiania walk użytkowników, walk klanowych, wojen między wyspami.

16. Wymian międzyświatowych można dokonywać jedynie przez Urząd Celny. Wszystkie inne próby wymian za pośrednictwem bazaru, butików, a także międzyświatowa sprzedaż i wymiana przedmiotów jest zabroniona. Jednocześnie administracja zastrzega, że punkt ten nie stanowi przyzwolenia na zakładanie kont satelitarnych, których istnienia celem jest jedynie wspomagania głównego konta matczynego na jednym ze światów. Wykrycie konta, które służy w głównej mierze zarabianiu na konto dodatkowe (to jest np. tylko eksploracja i handel, a następnie przesyłanie zgromadzonych funduszy) będzie skutkować kasacją wszystkich kont gracza!!!.


§4 Moderatorzy

1. Głównym zadaniem moderatora jest czuwanie nad porządkiem na forum oraz w boxie.

2. Moderator ma możliwość:

 • Wysyłania upomnień graczom

 • Zabierania pieniędzy graczom

 • Blokowania dostępu do boxa graczom

 • Blokowania dostępu do gry graczom

 • Zabierania punktów energii

 • Sprowadzania użytkownika do miasta

 • Zabierania całego życia graczowi

 • Samo uleczania

 • Moderacji forum i boxa

3. Moderator jest zobowiązany do:

 • Utrzymywania porządku;

 • Nakładania kar tylko w sytuacjach krytycznych, wedle własnego uznania;

 • Łagodzenia konfliktów między graczami;

 • Nie nadużywania władzy;

 • Udzielania w miarę możliwości wszelkiej pomocy technicznej, ewentualnego przekazania problemów wyżej, do administratora;

 • Pomocy początkującym w objaśnieniu na "na czym to wszystko polega" :)

 • Poprzez helpdesk rozwiązywania problemów niewymagających reakcji administratora.

4. Moderator powinien odznaczać się pewną dojrzałością i dużym zdystansowaniem do otrzymanej przez niego władzy.

5. Moderatorem może zostać osoba szczególnie aktywna w świecie gry, ciesząca się zaufaniem administratorów; osoba, która zasłużyła się dla gry.

6. Moderatorów należy szanować i nie dyskutować w sprawie nałożonych kar. W szczególnych wypadkach 'napastowania' dopuszcza się trwałe usunięcie konta osób zaangażowanych w ów proceder.

7. Wybrani moderatorzy mogą mieć możliwość usuwania konta.


§5 Administratorzy

1. Administratorzy, jako iż są również właścicielami serwisu, inwestującymi w jego rozwój swój czas i pieniądze, stoją ponad regulaminem.

2. Administratorzy nie muszą się tłumaczyć ze swojego postępowania, ich decyzja jest nieodwołalna.


§6 Zażalenia i skargi

1. Wszystkie zażalenia związane z grą i jej funkcjonowaniem (niezaliczenie skarbu, broni etc.) w 95% będą ignorowane.

2. Wszystkie sprawy związane z grą należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą e-mailową na główne konto administratora [email protected].


§7 Rozgrywka i bug report

1. Gra została tak zaprogramowana, że oszustwo w obrębie jednego konta jest wyeliminowane, ale mogą zdarzać się wyjątki, dlatego należy to jak najszybciej zgłosić.

2. Gracz, który odkryje bug w grze umożliwiający mu czerpanie korzyści powinien jak najszybciej zgłosić go administratorowi, który zobowiązany jest jak najszybciej go naprawić. Gracz, który będzie ukrywać dziurę i czerpać z niej korzyści, a wyjdzie to na jaw poniesie tego surowe konsekwencje w obrębie świata gry.

3. Jeden gracz może posiadać tylko jedno konto. W przypadku wykrycia korzystania przez gracza z kilku kont w celu czerpania korzyści materialnych (np. eksploracja świata na jednym, pomniejszym koncie i wysyłanie znalezionych przedmiotów na konto główne) wszystkie konta zostają nie zablokowane, a usunięte bez wyjątków.

4. Podkładanie się, czyli celowe zdejmowanie broni, zbroi, aby inny gracz mógł nabić sobie level atakując nas jest zabronione.

5. Zabrania się korzystania z programów, oraz metod które łamią zasady fair play (np. autorefresh, boty). Wszelkie takie nadużycia zostaną wykryte. Użytkownik poniesie surowe konsekwencje.

6. W przypadku zbanowania lub zaprzestania gry przez gracza jego itemy nawet po przesłaniu innej osobie zostają usuwane.

7. Rzeczy na bazarze trzymane dłużej niz 7 dni mogą być bezpowrotnie usunięte. Właściciel jest zobowiązany do pilnowania tego terminu oraz o odpowiednie ich wyjęcie z bazaru lub dokończenie transakcji przed upływem tego czasu.

8. Dwóch graczy, będąć na jednym świecie, może korzystać z 1 komputera (to samo IP), tylko w przypadku zarejestrowania obu kont do blokady interakcji miedzy sobą. (Może być dokonana przez każdego moderatora, takie konta maja zablokowaną możliwość przesyłania, walk, kupowania między sobą oraz innych).


§8 Komunikacja

1. Komunikacja w świecie gry odbywa się poprzez box (chat) główny, forum, wiadomości prywatne, wiadomości na stronie użytkownika i box klanowy.

2. We wszystkich wyżej wymienionych modułach należy przestrzegać zasad netykiety.

3. Box i forum kontrolowane są przez moderatorów.

4. Zabronione jest spamowanie oraz jakikolwiek sposób utrudniający odczytywanie informacji.

5. Zakaz reklamowania rzeczy umieszczonych na bazarze i w ogóle jakichkolwiek dóbr i usług związanych z Crimson Creation.

6. Zakaz notorycznego proszenia innych o pomoc 'materialną' w grze.

7. Zakaz wysyłania na box przebiegu walki (kara 5 tys).


§9 Likwidacja gry i dane osobowe

1. Wraz z likwidacją gry, wszystkie przechowywane dane osobowe będą usunięte.

2. Dane osobowe przechowywane w naszych bazach dany nie są wykorzystywane poza obrębem strony, oraz podczas przesyłania drogą elektroniczna informacji związanych z grą.

3. Koniec gry nie jest ustalony. W razie ewentualnego końca, gracze zostana powiadomieniu z jak największym wyprzedzeniem.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, od 10 marca 2003 roku wymagana jest zgoda adresata na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Biorąc czynny udział w grze oraz przez 30 dni od ostratniego logowania, gracz zgadza się otrzymywać drogą elektroniczna informacji związanych z grą.

5. Na prośbe gracza, administratorzy zaprzestaną przesyłania wiadomości drogą elektroniczna.


§10 Punkty specjalne

1. Zakaz kupowania w butiku królewskim za pośrednictwem innych graczy celem ominięcia limitu czasowego.


2. Zakaz przyjmowania sprzętu, złota i czegokolwiek od gracza, który kończy gre.


3. Zakaz przyjmowania dotacji przez klan od gracza kończącego gre.


4. Sprzęt należący do gracza kończącego grę jest z gry usuwany. Podobnie dzieje się ze zgromadzonym przez niego kapitałem. Każdy gracz lub klan, który będzie przyjmować dobra i złoto od gracza kończącego gre będzie ukarany.


§22 Paragraf dwadzieścia dwa

1. Gracz, który działa na szkodę gry, graczy jak i Crimson InterActive s.c. może mieć trwale zablokowany dostęp do serwera CC i/lub zbanowane konto.


§11 Zmiany regulaminu

1. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Zmiany w regulaminie obowiązują z chwilą opublikowania nowego regulaminu na tej stronie.

3. Informacje oraz prawa/zakazy umieszczane w news'ach lub komunikatach, są równoprawne z prawami w regulaminie.Wyjaśnienie niektórych pojęć dostępne jest w Instrukcji do gry (Manual)Ostatnia modyfikacja 29-01-2023 00:00


:wstecz: